top of page

與其咁難請到好的sales ,不如請個平凡的sales

銷售好重要,因為你嘅產品和服務就算做得幾好,都要找一個途徑話比你啲潛在顧客去買到,所以公司會請推銷員,而且銷售人員,佢咁除咗可以很清楚介紹你公司產品和服務外,仲會幫公司尋找客户和建立良好的關係 好多時公司的業績,可能靠一兩個金牌的推銷員去支持,但問題是,這樣出色的推銷員去邊度揾?一來這些人材是很多人去爭,二來請他們的成本都唔會平,咁自己公司培育出來可以嗎?以前可能會難啲,不過今日因為有科技協助,就會較容易了 今日和大家分享一個叫 inside out 的概念,Inside 的意思,是公司掌握整個銷售流程,由尋找潛在客户,發掘他們的興趣,直至客户有意思購買為止, 而作為outside 的推銷員就全變得更專注,他們的作用就是和客人見面,解答一啲網上不能解答的問題,和起關鍵作用的促成交易 咁因為他們不用尋找客户,又不用做售後服務,就可以完全專注講解和示範你公司的產品,如果當大部份的銷售流程中央處理後,就可以按住個銷售量,也可道知幾時要增加和減少人手, 咁之後就咁駛驚請唔到好嘅銷售人員啦

與其咁難請到好的sales ,不如請個平凡的sales
bottom of page